LB Badminton policy

LB Badminton sparar inga personuppgifter förutom då du loggar in i programmet med ditt licensnummer.

Data vi hanterar

Vi visar bara upp data om matcher och spelordning som redan finns lagrat och tillgängligt via Tournament software. När du loggar in sparar vi ditt licensnummer och ditt telefonid i en databas för att kunna ge dig push notiser om din plats i kölistan. Denna data raderas antingen när du loggar ut eller direkt efter avslutad tävling.